Tineke Snel (73) is vrijwilliger bij de Jeu de Boules Club Huizen. Ze houdt zich daar bezig met het secretariaat. Dit heeft ze in het verleden ook gedaan voor het Koninklijk Christelijk Gymnastiek Verbond. Ze is 35 jaar werkzaam geweest in het onderwijs en heeft daar veel verschillende functies gehad. Deze kennis zet ze nu ook weer in als vrijwilliger; ze geeft Nederlandse taalles aan nieuwe inwoners, momenteel Oekraïense vluchtelingen.

Ik ben nu 8 jaar lid van de Jeu de Boules Club Huizen. Het is een kleinschalige club met ongeveer 50 leden. Het merendeel van de leden is ouder dan 70 jaar; we hebben zelfs 90'ers die nog fanatiek mee ‘boulen’.  

Iedere maandagmiddag spelen we op ons terrein aan de Arie de Waalstraat, in het dorp Huizen. Zelfs in de koude periode van het jaar wordt er doorgespeeld. Handschoenen, mutsen en warme sokken worden van stal gehaald. Dat gaat er gemoedelijk aan toe.
Elkaar aanmoedigen, maar ook strijden om te winnen, zijn onderdeel van het spel. Iedere speelmiddag zijn er 3 prijzen te winnen. Ook degene die de minste punten heeft verzameld, wordt beloond met de poedelprijs. Voor ’het echie' wordt gespeeld op de toernooien. Dan speelt ieder met een vaste speelpartner. Een toernooi kan zijn tussen de eigen leden, maar er zijn ook toernooien met buurt Boules-verenigingen.           

Naast het spelen, zijn de maandagmiddagen ook middagen van ontmoeting. Tussen de partijen door wordt heel wat afgepraat. Doordat de leden haast allemaal bejaard zijn, heerst er een gemoedelijke ’bejaarde' sfeer. We zouden graag jongere leden willen werven om deze gezellige club ook in de toekomst voort te laten bestaan.

Het vrijwilligerswerk als bestuurslid in deze club, kenmerkt zich vooral door ‘de schouders eronder zetten op verschillende fronten’. Open discussies worden gevoerd en besluiten genomen. Het bestuur is de laatste 2 jaar totaal vernieuwd en heeft ‘de drive’ om een goed functionerende club te waarborgen.             

Naast het bestuur hebben we een wedstrijdcommissie, die de speelmiddagen en de toernooien organiseren. Doordat ons terrein op een mooie locatie, maar wel onder de bomen, ligt moeten iedere week de banen worden aangeveegd en worden gemarkeerd. Dit wordt gedaan door de veegploeg, bestaande uit actieve leden. Leden worden bij toerbeurt gevraagd een bijdrage te leveren in kleine hand- en spandiensten. Het gevoel van ‘we maken er wat moois van en leve de gezelligheid’, maakt het leuk om in deze club vrijwillig een taak op je te nemen.

Uitdagingen zijn er altijd! Bezinning om het ledenbestand op pijl te houden vraagt aandacht. Een ander punt van zorg is, de vervuiling van ons terrein. Het terrein is een openbare ruimte en wordt vaak door jeugd erg vervuild. Een oplossing vinden om meer beschutting voor de leden te verzorgen, vooral in de koude periode, vraagt veel aandacht.

In Corona-tijd hebben we verschillende draaiboeken gehanteerd: spelen met afstand houden, banen verder verspreiden en ook een hele periode niet spelen, omdat het ook door de overheid werd opgelegd.
Laten we hopen dat we die tijd achter de rug hebben en de komende periode lekker kunnen spelen. Want dat is voor ons allemaal heel belangrijk; lekker in beweging zijn en elkaar ontmoeten is het motto!