Aanslag betalen

De aanslagen OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing worden op één aanslagbiljet gecombineerd. U kunt de aanslag op twee manieren betalen: in termijnen of in één keer. 

Betalen in termijnen

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen  

U kunt het totaalbedrag in de regel in acht maandelijkse termijnen van uw rekening laten afschrijven. Hiervoor geeft u een machtiging voor automatische incasso af. U kunt de machtiging geven door het online formulier 'automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen' in te vullen. Of u stuurt de groene machtigingskaart op. Deze vindt u bij het aanslagbiljet. Over de betalingstermijnen ontvangt u een apart bericht.

Belangrijk:

  • Vermeld bij het invullen uw IBAN banknummer.
  • Elke aanslag die de gemeente verstuurt, is gekoppeld aan één specifiek persoon. Alleen die persoon kan een machtiging afgeven.

In één keer betalen

In één keer betalen? Het totale aanslagbedrag moet voor 30 april zijn betaald.

Overige belastingen

  • Voor de overige belastingen geldt één betaaltermijn van twee maanden.
  • Leges worden direct of via een nota met een betaaltermijn van veertien dagen in rekening gebracht.

Niet betalen van de aanslag

Als de aanslag na de laatste vervaldatum nog niet (helemaal) is betaald, ontvangt u een aanmaning. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Heeft u binnen de gestelde periode nog niet betaald? Dan wordt een dwangbevel uitgevaardigd. Ook aan het dwangbevel zijn extra kosten verbonden.

Verzoek betalingsregeling

Verzoek voor een betalingsregeling indienen  

Kunt u de aanslag door onvoorziene omstandigheden niet op tijd betalen? U kunt een verzoek voor een betalingsregeling indienen.

Contact / Dienstverlening tot 6 april 2020

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ kunnen momenteel bij voorkeur per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld. 

Handige links

Machtigingsset downloaden (pdf)