Afvalbakken gemeente

Openbare afvalbakken

Afvalbakken in de openbare ruimte zijn er niet alleen om zwerfafval te voorkomen, maar ook voor het deponeren van honden uitwerpselen (in een zakje). Bij terreinen waar alleen tijdens het seizoen veel publiek aanwezig is (o.a. recreatie park Gooierhoofd) worden de afvalbakken in de winter verwijderd. Wel worden bij de ingangen afvalbakken gehandhaafd en zo nodig bijgeplaatst.

Legen van afvalbakken

In winkelcentra worden afvalbakken op maandag, woensdag en vrijdag geleegd. Afvalbakken in overige openbare ruimten worden eens per week geleegd en waar nodig vaker.

Plaatsen van afvalbakken

Afvalbakken worden geplaatst volgens de vastgestelde stedenbouwkundige richtlijnen.

Contact

Voor meldingen en vragen kunt u terecht bij de meldingenlijn op telefoonnummer 0800 023 34 90. U kunt ook een Melding Openbare Ruimte maken.