Afvoeren overtollige grond

Kleine hoeveelheden

Als particulier kunt u kleine hoeveelheden overtollige (tuin)grond inleveren bij het scheidingsstation van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (GAD) aan de Ambachtsweg 13 in Huizen. 

Grotere hoeveelheden

Als u een bedrijf heeft of als u een grotere hoeveelheid grond moet afvoeren, kunt u de grond mogelijk ergens anders in Huizen hergebruiken. Voorwaarde is dat aan het gemeentelijke beleid wordt voldaan. Meer informatie hierover vindt u onder Grondstromenbeleid

Grondbanken (hergebruiklocaties)

Als hergebruik in de gemeente Huizen niet mogelijk is, kunt u overtollige (schone of licht verontreinigde) grond naar een erkende verwerker (grondbank) brengen. Informatie hierover vindt u op de website van Bodemplus, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van I&M.

Contact

Heeft u vragen over het afvoeren van grond? Neem dan contact op met het Omgevingsloket