Belastingen en WOZ

Gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ kunnen bij voorkeur per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld. 

Online WOZ-Portaal

MijnOverheid

Wilt u uw gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Meer informatie vindt u op Wat is MijnOverheid?.

Overzicht belastingen

OZB en WOZ

Contact

Heeft u vragen over belastingen en heffingen, neemt u dan contact op met Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen. Dat kan via het telefoonnummer 14 035.

Handige links