Bezwaar gemeentelijke belastingen

Veranderingen in uw woonsituatie

Veranderingen in uw (woon)situatie kunnen aanleiding geven tot (gedeeltelijke) vermindering van de combi-aanslag. In de volgende gevallen hoeft u geen bezwaar te maken:

  • Verhuizing: Als u in de loop van het jaar binnen de gemeente verhuist, geldt de aanslag afvalstoffenheffing ook voor uw nieuwe adres. Bij vertrek naar een andere gemeente, wordt de aanslag afvalstoffenheffing verminderd met de resterende volle kalendermaanden. De datum van inschrijving in de nieuwe gemeente is hiervoor de basis. U hoeft hiervoor geen afzonderlijk verzoekschrift in te dienen. Een verminderingsbesluit wordt u automatisch toegezonden.
  • Verkoop woning: De aanslag onroerendezaakbelasting eigenaren en rioolheffing wordt niet verminderd als de onroerende zaak in de loop van het jaar wordt verkocht. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Wel verrekent de notaris deze zogenaamde zakelijke lasten in de notariĆ«le akte tussen koper en verkoper.
  • Een- of meerpersoonshuishouden: Wie alleen woont, betaalt minder afvalstoffenheffing. Het tarief wordt bepaald door de gezinssituatie op 1 januari of op het moment waarop de belastingplicht ontstaat (bijvoorbeeld bij vestiging of verhuizing). Is er op 1 januari sprake van een meerpersoonshuishouden, dan wordt het hogere tarief voor het hele jaar in rekening gebracht, ongeacht of iemand in de loop van het jaar alleen is gaan wonen. Andersom geldt hetzelfde. Als iemand op 1 januari alleenstaand is en er komt later iemand bij inwonen, dan is het lagere tarief voor het hele jaar van toepassing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken.

Online bezwaar maken met DigiD  

Online bezwaar maken met eIDAS

U kunt ook afzonderlijk schriftelijk bezwaar maken, zie hiervoor de achterzijde van het aanslagbiljet. U stuurt uw brief naar:

Gemeente Huizen
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 5
1270 AA Huizen