Bijzonder verlof

Uw kind moet op de voorgeschreven tijden de school bezoeken. Dat heet leerplicht. De schoolleiding mag soms bijzonder verlof verlenen. Voorbeelden van redenen voor bijzonder verlof kunnen zijn:

  • verhuizing
  • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • de ouders kunnen in de schoolvakanties geen vrij nemen

Voorwaarden

U mag geen bijzonder verlof voor uw leerplichtige kind aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Meer dan 10 dagen verlof

Over verlof tot 10 dagen beslist de school. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek beslist, in overleg met de schooldirecteur, over verlof als het meer dan 10 dagen is. Kijk voor meer informatie op de pagina verzuim en verlof van de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek.