Bladruimen en kolkenreiniging

Bladcampagne en kolkenreiniging

Zo lang er bladeren van de bomen vallen houdt de gemeente doorgaande wegen en fietspaden zo goed mogelijk bladvrij, voor de verkeersveiligheid.
 
Daarnaast start de gemeente in november met bladruimen per buurt. Elke vrijdag wordt via Twitter en Facebook een update gegeven in welke buurt(en) er de week erna gewerkt wordt. Na het ruimen van het blad komt de kolkenreiniger langs voor de jaarlijkse reiniging van de kolken (putten in de stoeprand). U kunt ons helpen door, indien mogelijk, uw auto ergens anders te parkeren als we in uw straat aan het werk zijn. 

Ieder zijn eigen blad

De gemeente verwijdert alleen het blad van de openbare ruimte en dus niet van particuliere terreinen. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is dus niet de bedoeling dat u blad of tuinafval op straat gooit, ook niet als de gemeente blad komt ruimen.

U kunt op verschillende manieren met het blad uit uw tuin omgaan:

  1. U kunt het blad in eigen tuin laten liggen. Zeker in bostuinen kan dat goed. Het blad verteert dan op natuurlijke wijze. Het afgevallen blad is een goede voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse diersoorten, bijvoorbeeld egels, en het wordt weer een goede voedingsbodem voor uw tuin. 
  2. Ook kunt u zelf het blad composteren. Daarmee verkrijgt u goed bemestingsmateriaal voor uw tuin en helpt u mee aan het verminderen van de afvalberg in Nederland en de verbetering van ons leefmilieu.
  3. Verder kunt u het bladafval afvoeren via de groene container of de ondergrondse gft-container of het naar het afvalscheidingsstation van de GAD brengen. In niet te grote hoeveelheden is dat gratis. 

Melden

Als er na de aanpak van uw wijk nog blad ligt in uw straat, of als kolken verstopt zijn (bij zware regenval een uur nadat de regen is gestopt), dan verzoeken wij u een Melding openbare ruimte te maken. Om efficiënt te kunnen werken wordt er bij meldingen over blad tijdens de periode van de bladcampagne alleen aanvullende actie ondernomen als het nodig is voor de verkeersveiligheid.

2019

Vanaf 18 november wordt het blad per buurt geruimd met bladblazers, veegwagens en een bladzuiger. Hieronder vindt u de meest actuele stand van zaken. Dit is een indicatie. Het werk kan, door omstandigheden, altijd sneller of langzamer gaan dan vooraf ingeschat.

Weekplanning: 9 t/m 13 december

  • Bijvanck-Noord
  • Bijvanck-Oost
  • Gooierhoofd
  • ‘t Plaveen

Overzicht wijken

 Nog te doen Gedaan

De Tuit

Vierde Kwadrant

Huizermaat (Zuid, Noord en West)

Flevo (buitengebied)

Stad en Lande

Bikbergen

Zenderwijk

Bovenmaat-Noord

Bovenweg

Bovenmaat-Oost

De Zuid

Bovenmaat-West

De Noord

Bijvanck-West

Westereng

Sijsjesberg (buitengebied)

Wolfskamer

Zuidereng (buitengebied)

Parallel daaraan schonen we de buitenwijken (4 t/m 8 en 27 t/m 30, bekijk de buurtenkaart van Huizen op pdf). We komen dus in alle wijken langs. Aansluitend reinigen we ook de kolken (putten in de stoeprand). We stellen het op prijs als u uw auto ergens anders parkeert als we in uw straat aan het werk zijn.

Elke vrijdag geven we via Twitter en Facebook een update over de wijk(en) waarin we de week er na zullen werken.