Amer 17

Voor de Amer 17 is aan de Alliantie een vergunning verleend voor de bouw van 39 appartementen met een zorgcomponent.  

Stand van zaken

De omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan Huizermaat Noord is onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning voor het bouwen van het woongebouw is per 5 mei 2018 onherroepelijk geworden. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet.