Fietsenstalling Fletcher Hotel

Locatie en project

De vergunning voorziet in de plaatsing van een overdekte en af te sluiten fietsenstalling in de berm aan de zijde van de RWZI. De fietsenstalling heeft de volgende afmetingen: 17 bij 3,2 meter en een hoogte van 2,2 meter.

Stand van zaken

De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning is verleend.

De omgevingsvergunning ligt van 7 december 2018 tot en met 17 januari 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt (centrale receptie). Het Klantcontactpunt is geopend op ma, di, wo, do: 08.30 - 17.00 en vr: 08.30 - 16.00 uur.

Beroep instellen?

De beroepstermijn loopt van 8 december 2018 tot en met 18 januari 2019. Beroep kan worden ingesteld door: - degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend; - belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op 19 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van de omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de inwerkingtreding van het besluit wel op. De omgevingsvergunning treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500DA Utrecht.

Documenten

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.