Naarderstraat 66

Locatie en project

Het perceel aan de Naarderstraat 66 is al lange tijd onbebouwd. De gemeente heeft het voornemen om op deze locatie een appartementengebouw met maximaal drie bouwlagen te realiseren voor (met name) ouderen.

Uitwerkingsplan

Het college van B&W heeft op 2 juni 2017 het definitieve uitwerkingsplan voor de Naarderstraat 66 goedgekeurd. Tegen het plan was door enkele omwonenden beroep aangetekend. Alle ontvankelijke beroepen heeft de Raad van State echter ongegrond verklaard. Het uitwerkingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeente gaat nu op zoek naar een ontwikkelaar die de appartementen gaat bouwen. Daarvoor is een (nationale) aanbesteding georganiseerd. Op basis van de inschrijvingen selecteert de gemeente een ontwikkelaar. Voordat er kan worden gebouwd, moet er een bouwvergunning worden ingediend. Daarna volgt de bouw van het appartementengebouw.

Zie ook: tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/147488

Digitale documenten

Het uitwerkingsplan is ook te bekijken via: ruimtelijkeplannen.nl.