Renovatie Bad Vilbelpark

Als u wel eens door het Bad Vilbelpark loopt, dan zal het u niet ontgaan zijn; het park heeft regelmatig last van wateroverlast, waardoor het er een modderige bedoening kan zijn. Niet prettig als u daar graag wandelt. Ook niet prettig voor ons groenonderhoud van het park, want zware machines zakken snel weg. Daarom gaan we graag samen met de gebruikers van het park aan de slag om van het Bad Vilbelpark weer een mooi en aantrekkelijk park te maken, waar iedereen van kan genieten.

Wateroverlast en omvallende bomen

Op 1 en 11 april jl. organiseerde de Gemeente Huizen twee bewonersavonden met als onderwerp de toekomst van het Bad Vilbelpark. Smartland Landschapsarchitecten presenteerde op deze twee avonden een analyse van de recente problemen in het park en een voorstel voor de aanpak van deze problemen met betrekking tot wateroverlast en omvallende bomen. Deze problemen hebben de eerste prioriteit bij de aanpak van het park. 

Uitbreiden van de watergang

Een mogelijkheid die werd gepresenteerd is het uitbreiden van de watergang. Daardoor ontstaan er eilandjes waar de natuur veilig haar gang kan gaan zonder dat omvallende bomen voor direct gevaar zorgen. Daarbij kan de grond die vrijkomt bij het graven van de watergang worden ingezet om lager gelegen gebieden waar veel wateroverlast voorkomt op te hogen.

Kansen voor verbetering

Naast de verschillende problemen in het park werd er ook gekeken naar de kansen om het park ook op andere manieren te verbeteren. Daarvoor werden er in het tweede deel van de presentatie een aantal kansen en mogelijke ingrepen voor de herinrichting van het Bad Vilbelpark aan de bewoners voorgelegd. Ook deze voorstellen liggen nog niet vast, maar zijn slechts mogelijke denkrichtingen waarbij we van de gebruikers van het park willen horen wat zij graag zouden willen.

4 thema’s

De ontwerpers hebben een aantal mogelijkheden voor het park bedacht binnen 4 thema’s:

  • Natuur en water
  • Landschap en ontmoeting
  • Sport, spel en beweging
  • Productie en medegebruik

Niet al deze voorstellen zullen uiteindelijk worden gerealiseerd, er moeten keuzes gemaakt worden. Het doel van de avonden was om zoveel mogelijk meningen op te halen van de bewoners over de voorstellen voor de aanpak van de acute problemen in het park en de voorstellen voor de herinrichting van het Bad Vilbelpark.

Reageren op de voorstellen

Tijdens de bijeenkomsten was er gelegenheid om vragen in te dienen en om opmerkingen te plaatsen bij het gepresenteerde. De bewoners konden op een interactieve manier meedoen met de presentatie via hun smartphones, of via een reactieformulier. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd, die van grote waarde is bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor het Bad Vilbelpark.

De presentatie van de bijeenkomst kunt u downloaden:

U kunt ook de vragenlijst nog invullen om uw mening te geven. Indien u dit wenst kunt u deze downloaden (in word):

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar badvilbelpark@huizen.nl. Op deze manier kunnen wij uw mening nog meenemen bij de verdere uitwerking. U kunt het ingevulde formulier uiterlijk 1 juni 2019 naar ons toesturen.

In het najaar van 2019 zal de voorlopige uitwerking weer worden gepresenteerd.