Ruyterstraat 18

Locatie en project

De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de bouw van 2 woningen in de vorm van een twee onder één kapper op het perceel de Ruyterstraat 18. 

Stand van zaken

De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf 11 oktober 2019 ter inzage. Tussen 11 oktober en  21 november 2019 is het mogelijk om te reageren op ontwerp omgevingsvergunning. 

Inzage stukken

U kunt de documenten op de onderstaande manieren bekijken: 

  1. Via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 11 oktober).
  2. In het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt (centrale receptie).
  3. Onderaan deze pagina.

Reageren

In de periode van 11 oktober tot en met 21 november 2019 kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. U kunt een reactie indienen bij het College van B&W, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Als u mondeling wilt reageren kunt u contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving via tel. (035) 528 15 21.

Documenten (pdf)

  1. Ruimtelijke onderbouwing - deel 1
  2. Ruimtelijke onderbouwing - deel 2
  3. Ruimtelijke onderbouwing - deel 3
  4. Tekst openbare bekendmaking
  5. Adviesblad ontwerp omgevingsvergunning
  6. Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen