Transformatie Huizermaatweg 510

Locatie en project

Er is een vergunning verleend voor het transformeren van het kantoor aan de Huizermaatweg 510 naar 19 koopappartementen. De vergunning voorziet, naast een functionele wijziging van het gebouw, in een uitbreiding van het bestaande bouwvolume en het aanbrengen van balkons.

De dakhoogte van het middelste en noordelijke deel van het gebouw bedraagt 16 meter, dat sluit aan bij het geldende bestemmingsplan. De bouwhoogte bedraagt iets meer dan 17 meter, dit wordt veroorzaakt door een smalle borstwering aan de buitenrand van het dak. Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om deze overschrijding toe te staan.

De dakhoogte aan het Gooierserf, ter plaatse van de huidige luifel, bedraagt 6,50 meter. De bouwhoogte bedraagt 7,30 meter, ook bij dit deel wordt een smalle borstwering aangebracht. Het bestemmingsplan laat een hoogte van 7 meter voor dit deel toe. Ook hier geldt dat het bestemmingsplan mogelijkheden biedt om deze overschrijding toe te staan.

Ten behoeve van het plan worden 34 parkeerplaatsen gerealiseerd waarmee aan de geldende parkeernorm wordt voldaan.


Oude situatie

Nieuwe situatie

Stand van zaken

De vergunning is verleend en onherroepelijk geworden en de bouwwerkzaamheden zijn gestart. Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden in het najaar van 2018 gereed.

Relevante documenten

Hieronder de meest relevante documenten voor dit project. Wilt u de volledige bekijken, komt u dan naar het Klantcontactpunt (centrale receptie) tijdens de openingstijden