Woningbouw Lucentterrein Huizen (Lux Huizen)

Locatie en project

Op het zuidelijke deel van het vroegere Lucentterrein is een bouwplan ontwikkeld voor (in totaal) 72 woningen. Het plangebied betreft het zuidwestelijke deel van het vroegere Lucentterrein. Aan de noordkant wordt het gebied begrenst door de Warandebergstraat. Ten oosten van het gebied is het kantoorgebouw ‘de Burcht’ gelegen en aan de zuidkant de Botterstraat. Ten westen van het plangebied ligt de Baanbergenweg.

Stand van zaken

Voor de eerste fase van dit project is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 20 koopwoningen en 16 huurwoningen. Een klein deel van de woningen overschrijdt het in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is een afwijkingsprocedure noodzakelijk. Gelet op de beperkte afwijking van het bestemmingsplan kan in dit geval gebruik gemaakt worden van de zogeheten ‘kruimel’ afwijking. De aanvraag van de omgevingsvergunning ligt met ingang van 26 oktober gedurende twee weken ter inzage.

Reageren

In de periode van 26 oktober tot en met 8 november kunt u schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. U stuurt uw brief naar: Gemeente Huizen, T.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 5, 1270 AA Huizen. 

Degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen, kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, via het telefoonnummer  (035) 528 15 03.

Documenten

Meer informatie over dit project vind u via: luxhuizen.nl