Woongroep Huizer-maatjes

Het initiatief voor Woongroep Huizer-maatjes is genomen door ouders die voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een woonvorm willen realiseren in Huizen. Huizer-maatjes is een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met 24-uurs zorg. Het plan voorziet in een wooncomplex voor 18 zorgunits, twee gezamenlijke ruimten en een fietsenberging.

Locatie en stand van zaken

Eerder heeft het college van B&W ingestemd met het initiatief, de voorgestelde locatie aan de Trekkerweg en de verdere uitwerking van het plan.

In 2018 is door de Alliantie en de Huizer-maatjes een tweetal informatieavonden georganiseerd, de laatste op 27 juni 2018. Hierna is het bouwplan verder uitgewerkt en hebben gemeente en de Alliantie gesprekken gevoerd over de voorwaarden voor verkoop van de benodigde grond. Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Koop- en Realiseringsovereenkomst, verkoop van de benodigde grond en het afgeven van de benodigde verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan. De Koop- en Realiseringsovereenkomst tussen de gemeente en de Alliantie en de intentieovereenkomst tussen de Huizer-maatjes en de Alliantie is op 25 maart 2019 ondertekend.

Omgevingsvergunning

Na de ondertekening is de Alliantie verder aan de slag gegaan met het tekenwerk voor het bouwplan. Recent heeft de Alliantie de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Van 27 december 2019 tot 6 februari 2020 ligt de ontwerp omgevingsvergunning. Zie hiervoor ook de openbare bekendmaking onder ‘Reageren’ en ‘Documenten’.

Bij zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning moet de beantwoording aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd. Bij geen zienswijzen kan de omgevingsvergunning worden verleend. Nadat de vergunning onherroepelijk is, kan gestart worden met de bouw.

Reageren

In de periode van 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. U kunt een reactie indienen bij het College van B&W, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Als u mondeling wilt reageren kunt u contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving via tel. (035) 528 15 21.

Digitale documenten

Inzage stukken

U kunt de bovenstaande documenten ook op de volgende manieren bekijken:

  1. Via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl.
  2. In het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt (centrale receptie). U bent tijdens openingstijden welkom en hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Meer informatie

Bekijk de website van Woongroep Huizer-maatjes