Buurtpreventieverenigingen

Een buurtpreventievereniging (BPV) is een initiatief van buurtbewoners. Het doel van een BPV is om de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt te verbeteren. Een BPV zorgt voor meer ogen en oren in de wijk. Zo draagt surveillance bij aan het veiligheidsgevoel, het vermindert de criminaliteit en verbetert de saamhorigheid. Buurtbewoners, politie, brandweer en de gemeente werken hierbij samen.

Een buurtpreventievereniging oprichten

Het oprichten van een BPV heeft soms een specifieke aanleiding, bijvoorbeeld vernielingen of autobranden. Maar ook wanneer er niets aan de hand is, is een BPV aan te raden. De gemeente kan ondersteunen bij het opstarten van een BPV. 

Doelen van een BPV

  • Streven naar een zo prettig mogelijk woonklimaat;
  • Verbeteren van de sociale controle;
  • Vergroten van het veiligheidsgevoel;
  • Ervaringen en ontwikkelingen in de wijk delen;
  • Goede informatievoorziening naar inwoners;
  • De veiligheid in de wijk coƶrdineren door structureel overleg met gemeente/politie;
  • Activiteiten organiseren zoals thema-avonden over bijvoorbeeld inbraakpreventie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling BAJZ van de gemeente.

Contactgegevens buurtpreventieverenigingen

Naam en gebied buurtpreventievereniging E-mailadres Telefoon Website
Bereklauw (Bereklauw, Biggekruid, Ereprijs) khjdekker@planet.nl (035) 525 06 72
Craai (Crailo) bpv.craai@gmail.com (035) 691 09 24
Erica (Ericaweg, Nieuw Bussummerweg, Naarderstraat, Baanbergerweg, Huizerweg) m.j.deurwaarder@xs4all.nl
Firewall (Crailoseweg, Groen van Prinstererlaan, Bussummerweg) jaakke@planet.nl
Flevo (Flevo, Valkeveen, Bikbergen, Naarderstraat en Driftweg) info@bpv-flevo.nl www.bpv-flevo.nl
Holleblok (Onderwei, Vecht, Tijm) bpv.holleblok.hzn@gmail.com 06 57 32 19 66 www.bpv-holleblok.nl
Huizermaat Zuid Oost (Moeflon, Zadelrob, Wasbeer) bpvhuizermaatzuidoost@hotmail.com
Parklaan (Arie de Waalstraat, V. Hogendorplaan, Dr. W. Dreeslaan, Dr. Jan Schoutenlaan) sylviabenink@ziggo.nl
Rendiereo (Rendier, Ree, Hinde) bpvrendiereo@gmail.com
Sijsjesberg (Bachlaan, Sijsjesbergerlaan, Verdilaan) info@sijsjesberg.info www.sijsjesberg.info
Waaksaam (Crailo en buitengebied) margriet_tiemstra@hotmail.com 06 51 34 94 77
Zenderwijk (Studiostraat, Omroeplaan, Rijsbergenweg) cvanbiezen@ziggo.nl
Zuidereng (dr Kuyperlaan, Groen van Prinstererlaan, Brede Englaan) info@bpvzuidereng.nl 06 14 64 28 34 www.bpvzuidereng.nl

Overzichtskaart

In de overzichtskaart buurtpreventieverenigingen kunt u zien of er in uw straat een actieve BPV is.