Aanwijzingsbesluit toezichthouders noodverordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (29-03-2020)

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 28 maart 2020 besloten tot het aanwijzen van toezichthouders Noodverordening Gooi en Vechtstreek. Dit naar aanleiding van de noodverordening die op 26 maart 2020 in werking is getreden. De Noodverordening en het Aanwijzingsbesluit toezichthouders zijn een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 en hiervoor in de regio maximaal beschikbare capaciteit voor toezicht in te zetten.