Informatie voor ondernemers (19-03-2020)

Regionaal ondernemersloket

Bent u ondernemer en heeft u vragen over regelingen als gevolg van het coronavirus? U kunt hiervoor terecht bij het regionaal ondernemersloket in Hilversum. Dit loket is het aanspreekpunt voor alle ondernemers in de regio Gooi en Vechtstreek.

Aanvraag tijdelijke ondersteuning

Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de gevolgen voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket van 8 noodmaatregelen aangekondigd. Eén van de maatregelen betreft een inkomensondersteuning voor drie maanden via de BBZ (bijstandverlening zelfstandigen) die niet terugbetaald hoeft te worden. U kunt de aanvraag hiervoor online (met uw DigiD) via het formulier 'Direct aanvragen tijdelijke ondersteuning' indienen. Het regionaal ondernemersloket doet zijn best de aanvragen zo spoedig mogelijk af te handelen.

Direct aanvragen tijdelijke ondersteuning 

Bent u ondernemer en heeft u een andere vraag? Gebruik hiervoor het contactformulier ondernemers.

Ondersteuning gemeente

Gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. Dit uitstel wordt verleend voor de duur van drie maanden na de vervaldag voor betaling op het aanslagbiljet. Als u hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar belastingen@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het aanslagnummer, uw telefoonnummer debiteurennummer en KVK-nummer. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Andere gemeentelijke vorderingen

Voor andere vorderingen van de gemeente kunt u eveneens uitstel van betaling aanvragen, als u door de crisis niet in staat bent tot tijdige betaling. Aanvragen zullen individueel worden beoordeeld. U kunt dit doen door het sturen van een e-mail naar debiteuren@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het factuurnummer en omschrijving van de vordering, uw telefoonnummer, debiteurennummer en KVK-nummer.

Meer informatie

Noodpakket voor banen en economie