Onze dienstverlening

De huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn bedoeld om besmetting met het coronavirus in te dammen. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, bijeenkomsten te mijden, 1,5 meter afstand tot anderen te houden en bij (lichte) klachten thuis te blijven, wordt de kans op het overdragen van het virus steeds kleiner. De gemeente Huizen volgt de landelijke maatregelen, houdt zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen. Voor de volledigheid leest u alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid. Als gemeente hebben wij ook gekeken wat dit voor onze medewerkers en voor onze dienstverlening aan u betekent.

Algemeen

Onze noodzakelijke dienstverlening gaat door. Wel werken we in kleine teams, die niet gelijktijdig op kantoor zijn. Het kan daardoor bijvoorbeeld iets langer duren voordat u iemand aan de telefoon krijgt. Als u vragen heeft, stel ze bij voorkeur via de mail via gemeente@huizen.nl. We werken uitsluitend op afspraak.

Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt volledig op afspraak, van maandag tot en met vrijdag. De avondopenstelling op woensdag is vervallen. Ook voor het afhalen van documenten heeft u een afspraak nodig.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Die afspraken vinden telefonisch of per e-mail plaats. Om een afspraak te maken, mailt u naar omgeving@huizen.nl of belt u naar (035) 528 19 11. Ook voor het inzien van vergunningen en besluiten of een telefonisch overleg moet u een afspraak maken via omgeving@huizen.nl of (035) 528 19 11.

Werk, inkomen, welzijn en zorg

Het advies- en informatiepunt is bereikbaar op (035) 52 81 247. Mensen die een vaste contactpersoon hebben, kunnen die persoon bereiken via het mobiele nummer dat zij hebben gekregen. En verder:

  • Het inloopspreekuur in de ochtenden in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren vervalt.
  • Huisbezoeken en afspraken op het gemeentehuis worden uitgesteld, tenzij deze strikt noodzakelijk zijn.
  • Trainingen en groepsbijeenkomsten worden uitgesteld. Deelnemers krijgen daarvan bericht.

Gemeentelijke belastingen

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ kunnen bij voorkeur per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld. 

Onderhoud van de buitenruimte

Het onderhoud van de buitenruimte gaat door. Wel wordt er gewerkt met kleinere teams en in meer shifts.

Sportaccommodaties en buurtsportcoaches

Bekijk voor informatie over sporten onze pagina over sport, of ga naar de website van de Rijksoverheid voor de meest recente informatie.

Trouwen en partnerschapsregistratie

Huwelijken of het aangaan van een partnerschap in een huis der gemeente vinden in overleg en onder voorwaarden plaats. Zie verder onder maatregelen voor onderwijs, horeca- en eetgelegenheden.

Begrafenis

Begrafenissen op de begraafplaatsen van Huizen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Wel stelt de BGNU, de grootste ledenorganisatie van uitvaarondernemingen een aantal restricties. Op de website van BGNU leest u daarover meer.

Lees meer informatie over uitvaarten.

Commissie- en raadsvergaderingen

Gezien de huidige omstandigheden wordt er per vergadering gekeken of deze doorgaat. Hierbij worden alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen. De afgelopen vergaderingen vonden deels plaats in de raadzaal en deels digitaal. Kijk voor de actuele informatie op www.gemeenteraadhuizen.nl

Markten

Vanuit de gedachte dat primaire levensbehoeften toegankelijk moeten blijven, gaan markten voorlopig door.

Bijeenkomsten

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Bekijk voor de meest recente maatregelen de website van de Rijksoverheid

Onderwijs, Horeca- en eetgelegenheden

Bekijk de maatregelen die het kabinet heeft genomen in de aanpak van het coronavirus. 

Mogelijke ondersteuning voor ondernemers en anderen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van Economische Zaken de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Degenen, waarvoor als gevolg van de huidige situatie inkomensproblemen dreigen, dan wel zich al voordoen (bijvoorbeeld bij ondernemers, zzp’ers of anderen die aantoonbaar en directe inkomenseffecten ondervinden), kunnen zich melden bij het zelfstandigenloket in Hilversum.

Afgelaste evenementen

In die gevallen waarin de organiserende instantie van een gesubsidieerd evenement door het afgelasten in financiële en niet afwendbare problemen komt, kan contact worden gezocht met de gemeente via gemeente@huizen.nl en zullen wij in gesprek gaan over de mogelijkheden van compensatie.