Fietsstraat

Evaluatie fietsstraat voorjaar 2017

In 2016 hebben we in de Meentweg en in de Kerkstraat een fietsstraat aangelegd. In het voorjaar van 2017 hebben we de fietsstraat geëvalueerd. Hierbij is gekeken naar de veiligheid en toegankelijkheid voor voetganger, fietser en auto. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste conclusies.

 • Gemiddeld zijn er minder ongevallen per jaar geregistreerd. Maar we kunnen hier nog geen langere termijn conclusies aan verbinden. 
 • Het percentage auto’s is afgenomen en het percentage fietsers is toegenomen.
 • De gebruiker geeft aan dat er een conflict ontstaat tussen de voetganger, fietser en auto. Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid.
 • De rijbaan is eigenlijk te smal voor de maatgevende voertuigencombinatie (tweerichting fiets en auto). Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij een deel van de voetgangers en fietsers.
 • De reden hiervoor is dat er bij de aanleg rekening gehouden moest worden met de toegankelijkheid voor alle weggebruikers, dit terwijl de beschikbare ruimte beperkt was.
 • Het invoeren van éénrichtingsverkeer is, vanwege de gevolgen voor de verkeerscirculatie, pas het overwegen waard als blijkt alle andere optimalisaties niet het gewenste effect blijken te hebben.   
 • Het autovrij maken van de fietsstraat is niet wenselijk. Dit omdat dan al het autoverkeer (dat dan geen gebruik meer kan maken van de straat), zou moeten uitwijken naar omliggende straten.   
 • De toegankelijkheid voor mindervaliden is goed. De toegankelijkheid voor visueel gehandicapten moet nog verbeterd worden.

Na de zomervakantie 2017 gaan we een aantal kleine aanpassingen uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om het verplaatsen van de lichtmasten, richting de rijbaan. Het is de bedoeling dat de aanpassingen zorgen voor een duidelijkere scheiding tussen rijbaan en trottoir. Het doel is zorgen voor meer toegankelijkheid en een beter veiligheidsgevoel voor de voetganger en fietser.

Meer informatie over de evaluatie

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop ook auto’s zijn toegestaan. De auto is ‘te gast’. Een fietsstraat is herkenbaar door de vormgeving en inrichting. Net zoals fietspaden, zijn fietsstraten rood gekleurd in Nederland.

De aanleg van de fietsstraat gebeurt gefaseerd. Als eerste hebben we het stuk Kerkstraat tussen de Middenweg en de Gooilandweg als fietsstraat ingericht. De veiligheid van fietsers en wandelaars wordt door de fietsstraat vergroot, zonder dat de bereikbaarheid voor het overige verkeer wordt belemmerd.

Regels fietsstraat

 • De fietser is de belangrijkste gebruiker van de straat
 • De automobilist mag de straat inrijden, maar de automobilist is wel ‘te gast’
 • De automobilist moet de snelheid aanpassen aan het overige verkeer
 • De automobilist volgt de fietser in de straat

Kenmerken fietsstraat Kerkstraat

Belangrijke kenmerken van een fietsstraat zijn:

 • De straat is gelijkvloers, dus stoepen verdwijnen. Daardoor krijgen mensen die bijvoorbeeld een rollator gebruiken of een kinderwagen duwen meer ruimte. 
 • De rijbaan is versmald naar 3 meter. Ervaringen in het land tonen aan dat auto’s daardoor als bijna vanzelfsprekend achter fietsers blijven en dat komt de verkeersveiligheid ten goede. 
 • De rijbaan blijft toegankelijk voor auto’s, vrachtverkeer en hulpdiensten zoals ambulance. 
 • Het aantal parkeervakken blijft gelijk. Dat betekent dat de groepspraktijk, maar ook bijvoorbeeld de sportschool even gemakkelijk bereikbaar blijven. Op verzoek van de sportschool is er een kiss&ride plek, bedoeld om even snel mensen af te zetten. 
 • Voor het laden/lossen kunnen parkeervakken of de straat gebruikt worden, zoals dat ook nu ook het geval is. 
 • De rijbaan heeft een donkerrode klinker. Er is gekozen voor een klinker, omdat dit past bij de uitstraling van het Oude Dorp.

Fietsstraat bij busstation

Het fietspad bij het busstation maakt onderdeel uit van dit project. In een volgende fase wordt de oversteek bij de verkeerslichten over de Gooilandweg aangepast. Daarom houdt het nieuwe asfalt van het fietspad een aantal meters voor de oversteek op, zodat een aangepaste oversteek hier goed op aansluit.