Fietsstraat

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop ook auto’s zijn toegestaan. De auto is ‘te gast’. Een fietsstraat is herkenbaar door de vormgeving en inrichting. Net zoals fietspaden, zijn fietsstraten rood gekleurd in Nederland.

De aanleg van de fietsstraat gebeurt gefaseerd. Als eerste hebben we het stuk Kerkstraat tussen de Middenweg en de Gooilandweg als fietsstraat ingericht. De veiligheid van fietsers en wandelaars wordt door de fietsstraat vergroot, zonder dat de bereikbaarheid voor het overige verkeer wordt belemmerd.

Regels fietsstraat

  • De fietser is de belangrijkste gebruiker van de straat
  • De automobilist mag de straat inrijden, maar de automobilist is wel ‘te gast’
  • De automobilist moet de snelheid aanpassen aan het overige verkeer
  • De automobilist volgt de fietser in de straat

Kenmerken fietsstraat Kerkstraat

Belangrijke kenmerken van een fietsstraat zijn:

  • De straat is gelijkvloers, dus stoepen verdwijnen. Daardoor krijgen mensen die bijvoorbeeld een rollator gebruiken of een kinderwagen duwen meer ruimte. 
  • De rijbaan is versmald naar 3 meter. Ervaringen in het land tonen aan dat auto’s daardoor als bijna vanzelfsprekend achter fietsers blijven en dat komt de verkeersveiligheid ten goede. 
  • De rijbaan blijft toegankelijk voor auto’s, vrachtverkeer en hulpdiensten zoals ambulance. 
  • Het aantal parkeervakken blijft gelijk. Dat betekent dat de groepspraktijk, maar ook bijvoorbeeld de sportschool even gemakkelijk bereikbaar blijven. Op verzoek van de sportschool is er een kiss&ride plek, bedoeld om even snel mensen af te zetten. 
  • Voor het laden/lossen kunnen parkeervakken of de straat gebruikt worden, zoals dat ook nu ook het geval is. 
  • De rijbaan heeft een donkerrode klinker. Er is gekozen voor een klinker, omdat dit past bij de uitstraling van het Oude Dorp.

Fietsstraat bij busstation

Het fietspad bij het busstation maakt onderdeel uit van dit project. In een volgende fase wordt de oversteek bij de verkeerslichten over de Gooilandweg aangepast. Daarom houdt het nieuwe asfalt van het fietspad een aantal meters voor de oversteek op, zodat een aangepaste oversteek hier goed op aansluit.