Gemeentewapen, logo's gemeente en gemeentevlag

Gemeentewapen

Op het gemeentewapen van Huizen staat een melkmeisje afgebeeld. Zij draagt een juk met twee melkemmers. Voor 1815 was het wapen van Huizen in gebruik als dorpszegel met als afbeelding een melkmeisje. Op de zegel stond: "Zegel van het dorp Huizen". Bij beschikking van de Hoge Raad van Adel van 26 juni 1816 werd het oorspronkelijke dorpswapen erkend. Het wapen werd daarbij omschreven als: "zijnde van keel, waarop een melkvrouw van goud". In de wapenkunde of heraldiek wordt de kleur rood aangeduid door het woord "keel". De kleuren van het wapen bestaan dus uit rood en goud. Hoewel Huizen bekend staat als een vissersdorp, is dat niet terug te vinden in het gemeentewapen. Hoe komt dit? Pas aan het einde van de zeventiende eeuw werd de visserij voor de Huizers één van de belangrijkste hoofdmiddelen van het bestaan. Tot 1700 waren de landbouw en veeteelt belangrijke bronnen van inkomsten. Het melkmeisje duidt dus op deze periode in de historie van Huizen.

Gemeentelogo

Gemeentelogo van Huizen

In het gemeentelogo is het Huizer melkmeisje  uitgewerkt tot een krachtig, dynamisch, elegant, tijdloos en toekomstbestendig beeld. Het traditionele melkmeisje uit 1815 staat symbool voor de pictografische verschijning in het gemeentelijk logo. Essentiële details van het melkmeisje, zoals hoed en juk, zijn in het logo terug te vinden. Het logo legt daarmee een verbinding tussen ‘oud’ en ‘nieuw’.

Promotielogo Huizen

Huizen heeft zich tot doel gesteld de aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen te vergroten. Landelijk staat het Gooi algemeen bekend als een aantrekkelijk, groen recreatiegebied. Voor Huizen zijn de onderscheidende elementen met name de oude haven, de mooie omringende natuur en het historische centrum van Huizen met z'n nauwe visserstraatjes.

Huizen wordt gepositioneerd als Huizen, haven van 't Gooi. Letterlijk als haven en figuurlijk als de poort naar het achterland het Gooi. Om de positionering breed uit te dragen, is deze slogan vertaald in een promotielogo. Het is de bedoeling dat dit promotielogo door ondernemingen, belanghebbende organisaties en de gemeente gevoerd gaat worden bij alle activiteiten en evenementen.

Het logo kan bij publicaties gratis worden gebruikt. Voor informatie, L.H. Detering, (035) 528 12 35 of l.detering@huizen.nl.

Gemeentevlag

Gemeentevlag van Huizen

De vlag van de gemeente Huizen is rechthoekig en bestaat uit twee horizontale banen. De bovenste baan is rood en de onderste baan geel. In het midden van de rode baan staat het gemeentewapen, het melkmeisje, afgebeeld. Het melkmeisje draagt een juk met twee melkemmers. Voor het uitsteken van de gemeentevlag gelden geen speciale regels.

Het uitsteken van de Nederlandse vlag

Het uitsteken van de Nederlandse vlag is gebonden aan regels. Deze staan beschreven in het zogenaamde vlaggenprotocol. Hierin is vastgelegd wanneer en hoe er gevlagd mag worden. Op Rijksoverheid.nl kunt u lezen wanneer en hoe u de Nederlandse vlag kunt uithangen.

Vlaggenmast voor burgerinitiatieven

Het is mogelijk om één van drie vlaggenmasten voor het gemeentehuis te gebruiken voor vlaggen vanuit een burgerinitiatief. Dit betekent dat u zelf een voorstel kunt doen voor het hijsen van een vlag die niet onder het nationale vlaggenprotocol valt. Een voorbeeld hiervan is het verzoek van COC Midden-Nederland voor het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober voor Coming Out Dag. 

Voor het gemeentehuis staan drie vlaggenmasten. De mast die voor burgerinitiatieven gebruikt kan worden, is de mast aan de westkant van het gemeentehuis. U dient zelf de vlag beschikbaar te stellen.

Aanvraagformulier

Dit formulier levert u samen met de vlag minimaal 3 dagen voor aanvangsdatum in bij het Klantcontactpunt (centrale receptie). Openingstijden gemeentehuis.