Gevonden voorwerpen

Voorwerp gevonden

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen. Vindt u een voorwerp in een woning, gebouw of vervoermiddel, dan meldt u de vondst op die locatie. In alle andere gevallen doet u aangifte bij de gemeente waar u het voorwerp heeft gevonden. In Huizen kunt u gevonden voorwerpen melden per
e-mail of u kunt het voorwerp afgeven op het  gemeentehuis. Als u langskomt, neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.

Gevonden voorwerpen in bewaring geven

U kunt het gevonden voorwerp in bewaring geven aan de gemeente waar u aangifte doet. Vraag om een bewijs van aangifte. Besluit u het voorwerp zelf te bewaren, zorg dan dat de staat van het voorwerp niet verslechtert.

Eigenaar worden van het gevonden voorwerp

Als vinder kunt u eigenaar worden van het gevonden voorwerp. Dit kan alleen als u aangifte heeft gedaan bij de gemeente.  

  • Heeft u het gevonden voorwerp in bewaring gegeven aan de gemeente? Dan haalt u het voorwerp zelf op bij uw gemeente, binnen 1 maand na het verlopen van de bewaartermijn van 1 jaar.
  • Heeft u het gevonden voorwerp zelf in bewaring en wordt de eigenaar niet binnen een jaar bekend? Dan vervallen de eigendomsrechten. U wordt dan eigenaar als u daarom heeft gevraagd in uw bewijs van aangifte. Zonder aangifte kunt u nooit eigenaar worden van het gevonden voorwerp.

Voorwerp verloren

Heeft u een voorwerp verloren? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente waar u het voorwerp heeft verloren. Als het voorwerp is gevonden, wordt u gevraagd aan te tonen dat u de eigenaar bent. Meldingen van verloren voorwerpen worden niet bewaard. U kunt zelf op een later tijdstip nogmaals navragen of het voorwerp is gevonden.

Aangifte van vermissing

U kunt bij de gemeente geen aangifte doen van vermissing. Heeft u een aangifte nodig, bijvoorbeeld voor uw verzekering? Dan kunt u hiervoor terecht bij de politie.