Gezonde leefomgeving

Loden leidingen

loden leidingenVroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dit in Nederland verboden. Lood in drinkwater is namelijk ongezond voor kinderen (pdf). Toch zijn er nog steeds gebouwen die vanwege het bouwjaar loden waterleidingen hebben. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid, bestaat in ons land de volgende afspraak.

•    Drinkwaterbedrijven (in de regio Gooi en Vechtstreek PWN en Waternet) zijn verantwoordelijk voor de leiding vóór de watermeter. 
•    Eigenaren van huizen en gebouwen zijn verantwoordelijk voor de leidingen áchter de watermeter. 

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben laten weten dat zij het complete drinkwaternet alsnog zullen controleren, al zijn vrijwel alle loden leidingen in het verleden vervangen.

Scholen en kinderdagverblijven

In Huizen zijn er geen schoolgebouwen met loden leidingen. Het enige schoolgebouw van voor 1960 wordt op dit moment gerenoveerd. Het leidingwerk is in zijn geheel vervangen.

De GGD schrijft als toezichthouder alle houders van kinderdagverblijven en gastouderbureaus aan om ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid om kinderen schoon drinkwater aan te bieden. Daar waar de kinderdagverblijven in gebouwen van de gemeente Huizen zitten, zijn dit gebouwen zonder loden leidingen. Deze gebouwen zijn allemaal ná 1960 gebouwd en hebben daarom geen loden leidingen.

Oudere gemeentelijke panden

In opdracht van de gemeente wordt de aanwezigheid van loden leidingen onderzocht in de oudere gemeentelijke panden van vóór 1960. Mochten er in die panden loden leidingen worden aangetroffen, dan zullen deze vervangen worden.

Gemeenten en de GGD benaderen alle locaties waar kinderen verblijven, met als doel dat alle gebouwen van vóór 1960 op loden leidingen worden gecontroleerd. 

Huiseigenaren

Voor huiseigenaren geldt een eigen verantwoordelijkheid. Op de website loodinwatertesten.nl kan een  eigenaar op eenvoudige wijze nagaan of er sprake kan zijn van loden leidingen. Ook kan een test worden aangevraagd. Ook voor huurders geldt dat deze website behulpzaam kan zijn. Bij vermoedelijke aanwezigheid van loden leidingen, kunnen zij contact opnemen met de verhuurder. 

Meer informatie

Voor vragen over de gezondheid in relatie tot loden waterleidingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de GGD, via telefoonnummer (035) 692 62 22. 
 

Koolmonoxide

Elk jaar overlijden er helaas mensen door koolmonoxidevergiftiging. Wat is het? Hoe herkent u het? Hoe beperkt u de risico's?

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide is een giftig, kleurloos en reukloos gas. Hierdoor is het erg gevaarlijk. Het ontstaat onder meer door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen (gas, hout, steenkool). U proeft of ruikt het niet. Voor u het weet bent u bewusteloos.

Hoe herkent u een koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen uw vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof. De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag.

Wat moet u doen bij koolmonoxidevergiftiging?

Zet ramen en deuren wijd open en schakel het toestel uit. Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht. Waarschuw een arts.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Ook weersomstandigheden kunnen een rol spelen. De kans op koolmonoxidevergiftiging doet zich vooral voor bij (bad)geisers, cv-installaties en gaskachels die zijn uitgevoerd als een zogenaamd open-toestel.

Risico bij ‘open’-toestellen

Bij een open-toestel staat de brander in open verbinding met de ruimte waarin het toestel zich bevindt. Dit betekent dat het toestel de verbrandingslucht (zuurstof) uit die ruimte haalt, maar ook dat de rookafvoer - bij een ondeugdelijke werking van het kanaal - de ruimte in kan stromen. Een gesloten toestel haalt de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten en voert ook de rook rechtstreeks naar buiten af. De branderruimte van het toestel staat dus niet in verbinding met de ruimte waarin het toestel zich bevindt. Dit type toestel is veiliger omdat bij disfunctioneren geen gassen de ruimte in kunnen stromen.

Hoe ziet u dat het toestel niet goed functioneert?

Of u nu een geiser, cv of gaskachel heeft, om aardgas te kunnen verbranden, is zuurstof nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt zich koolmonoxide. Wanneer moet u zich ongerust maken?

  • De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal.
  • De vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan.

Hoe kunt u het risico beperken?

  • Het is belangrijk uw gastoestel jaarlijks door een erkend installateur te laten controleren.
  • Controleer of de afvoer van het toestel voldoet aan de wettelijke eisen. Hierbij is niet alleen de diameter van de afvoer van belang maar ook de plaats waarop deze uitmondt in het dakvlak.
  • Voor een goede verbranding is zuurstof nodig. Daarom moet in de ruimte voldoende toevoer van lucht aanwezig zijn. Tegenwoordig zijn veel woningen heel goed geïsoleerd. Daardoor is er bijna geen natuurlijke ventilatie meer via kieren en gaten. Sluit daarom nooit de luchtaanvoer- en afvoeropeningen af. Ook niet in een zeer koude winter.
  • Er zijn ook zogenaamde gesloten geisers op de markt. Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof, zodat de kans op koolmonoxidevorming gering is. Het is aan te raden een open toestel te vervangen door een gesloten toestel.
  • Tot slot, plaats een koolmonoxidemelder in de ruimte waarin het toestel zich bevindt.

5G-netwerk

Het 5G-netwerk moet net als de huidige mobiele netwerken voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Als de blootstelling onder de daarvoor geldende limieten blijft, ben je voldoende beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten. Kijk voor meer informatie op de webpagina over het 5G-netwerk.