Gladheidbestrijding

Werkwijze

In het winterseizoen is het bestrijden van gladheid op wegen en fietspaden een belangrijke taak van de gemeente.

Zwarte gladheid

Huizen heeft een gladheidmeldsysteem waarmee Meteoconsult en de gladheidcoördinator de wegcondities in de gaten houden. Hierdoor kan er in veel gevallen preventief worden gestrooid. Dit betekent dat er al in de avond kan worden gestrooid, als er in de vroege ochtend gladheid wordt verwacht. Hier gaat het vaak om bevriezing van de weg of ijzel. Dit soort gladheid wordt ook wel zwarte gladheid genoemd.

Witte gladheid

Witte gladheid (sneeuw) bestrijden we 24 uur per dag op de hoofdroutes. Er wordt dan als eerste sneeuw geschoven. Als het zeker is dat er geen sneeuw meer wordt verwacht, wordt de actie afgesloten met een strooibeurt. Binnen vier uur na de melding van MeteoConsult zijn de hoofdroutes gestrooid.

Strooiroutes

Bekijk de actuele strooiroutes (PDF) in Huizen.

Bij het bestrijden van gladheid werkt de gemeente volgens een gladheidbestrijdingsplan. Hierin staan de vaste routes voor gladheidbestrijding. De hoofdroutes (rood) en de hoofdfietspadenroutes (blauw) worden 24 uur per dag gecontroleerd en indien nodig gestrooid. Wandelpaden en wegen die niet in routes zijn opgenomen worden niet gestrooid. Uitgezonderd bij extreme gladheid, zoals sneeuwval en ijzel. Dan kan er besloten worden om meer wegen te strooien. Deze worden dan overdag gestrooid wanneer de hoofdroutes en hoofdfietsroutes al gestrooid zijn.

Voorafgaand aan de winterperiode worden de versperringspalen op fietspaden verwijderd, zodat de strooivoertuigen er langs kunnen. Na de winter (rond april) worden de palen weer teruggeplaatst. 

Hoe u kunt helpen

Om het werk goed uit te kunnen voeren, moeten alle routes goed begaanbaar blijven. Helaas is dit niet altijd het geval. Regelmatig staan er auto’s half op fietspaden geparkeerd, waardoor de strooiwagen er niet langs kan. Ook overhangend groen uit particuliere tuinen kan voor overlast zorgen. Hierdoor kan het voorkomen dat een gedeelte van een route niet gestrooid kan worden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Wij vragen u hier rekening mee te houden. 

Zoutvoorraad

De gemeente heeft zout opgeslagen voor de winter. Tijdens een normale winter wordt er ongeveer 160 ton zout gebruikt, maar er zijn winters geweest die dermate streng waren dat het dubbele is verbruikt. De voorraad die er nu is, moet voldoende zijn om de winter door te komen. 

Werking strooizout

Strooien werkt niet altijd en ook niet direct. Het strooizout doet pas zijn werk als er veel overheen gereden wordt. Gebeurt dat onvoldoende, dan blijft de weg bevroren. Ook bij temperaturen onder de min 7 graden verliest het zout zijn dooiende werking. Daarom kan het bij aanhoudende vorst en hele lage temperaturen toch glad zijn op de weg, ondanks dat er gestrooid is. Opletten dus en uw snelheid aanpassen aan de weersomstandigheden. 

Twitter

Wilt u op de hoogte blijven wanneer er wordt gestrooid? U kunt ons volgen op Twitter: @Gladheid_Huizen