Huisvesting statushouders en jongeren

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen en daarom in een eigen woning mogen gaan wonen. Gemeenten hebben al jaren de taak om statushouders te huisvesten. Daarnaast heeft het college de visie om de kansen op woonruimte voor jongeren te vergroten. Dit omdat zij in deze regio moeilijk aan passende woonruimte kunnen komen. Op deze pagina’s leest u over huisvesting voor statushouders en jongeren in Huizen.