Huizen Inclusief

Uw initiatief

Heeft u een idee om uw leefomgeving, uw wijk of heel Huizen te verbeteren? Wilt u daar iets mee doen? Bekijk hoe de gemeente u kan helpen bij uw initiatief.

toegankelijkheid

Huizen toegankelijk

Gemeente Huizen besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid en gebruiksgemak voor iedereen. Bekijk Huizen toegankelijk. Daar leest u meer over het VN Verdrag, ons toegankelijkheidspanel en de app Ongehinderd, die laat zien of een locatie bereikbaar en toegankelijk is. 

LHBTI+

LHBTI+

Als gemeente Huizen zijn wij actief bezig met het LHBTI+ beleid. Het doel hiervan is dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen volwaardig deel kunnen uitmaken van de maatschappij.