Huizen LHBTI+

Wat is LHBTI+?

De afkorting LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. De + staat onder meer voor queer, aseksueel en panseksueel. 

Samen

Naast een inventarisatie van welke activiteiten er al zijn voor LHBTI+, heeft gemeente Huizen een bijeenkomst georganiseerd met maatschappelijke partners, zoals zorgaanbieders, sportclubs, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, enzovoort. We hebben belangrijke aandachtspunten vastgesteld om verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld de aanpak van discriminatie, deskundigheidsbevordering, aandacht voor LHBTI+ in het onderwijs en bij kwetsbare groepen. Het beleid hiervoor gaan we nu ontwikkelen. En dat gaan we samen met de LHBTI-doelgroep doen.

Verslag LHBTI+ bijeenkomst

Op 17 oktober 2018 organiseerde de gemeente Huizen samen met Movisie en het COC midden-Nederland een bijeenkomt voor LHBTI-inwoners (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, intersekse personen). De gemeente ging tijdens de bijeenkomst in gesprek met inwoners om erachter te komen hoe het is om in als LHBTI+’er in Huizen te wonen. Er werden vragen gesteld als: Waar loopt u tegenaan en wat is belangrijk voor u? En wat verwacht u dat de gemeente voor u doet?

De bijeenkomst vond plaats in wijkcentrum Meentamorfose. Ook wethouder Maarten Hoelscher en medewerkers van Versa, COC en Movisie waren aanwezig. Over het algemeen vonden de aanwezige inwoners Huizen een prettige gemeente om in te wonen, ook als LHBTI+'er. Huizen is echter geen gemeente waar men zich vrij genoeg voelt om bijvoorbeeld met een partner hand in hand te lopen. Men ervaart geen problemen, maar men heeft niet het gevoel dat het openlijk laten zien van seksuele voorkeur of identiteit overal kan. Samengevat werden door de deelnemers de volgende verbeter- en actiepunten aangedragen:

  • Uitdragen van inclusiviteit door gemeente en instellingen: door informatie op de website, gebruik van beeldmateriaal waarop ook LHBTI+'ers te zien zijn, het hijsen van de regenboogvlag etc.;
  • Verder verbeteren van de informatie over wat er voor LHBTI-inwoners wordt gedaan en waar zij terecht kunnen;
  • Scholen stimuleren om aandacht te besteden aan het onderwerp. Uitwisselen van goede ervaringen met methodieken scholen onderling. O.a. het GSA-netwerk (Gender and Sexuality Alliance) en Paarse vrijdag;
  • Stimuleren van inclusieve sportverenigingen: bijvoorbeeld met hulp van de John Blankenstein Foundation;
  • De Roze loper introduceren, dat is een certificaat voor woonzorg-, thuiszorg-, en welzijnsinstellingen;
  • Deskundigheidsbevordering voor professionals die met de LHBTI-groep werken;
  • Social media beleid: Als gemeente reageren op negatieve reacties op bijvoorbeeld Facebook en ander social media waar de gemeente bij betrokken is. Hierdoor laat je zien dat deze doelgroep een plek in de Huizer samenleving heeft waar de gemeente zich voor inzet;
  • Een ontmoetingsplek creëren, bijvoorbeeld een avond in een café of wijkcentrum voor LHBTI'ers.

De gemeente gaat met deze resultaten aan de slag en zal tot een actieagenda voor 2019 komen. Nieuws over dit onderwerp zal in de toekomst op deze pagina verschijnen.

Bureau artikel 1

Heeft u te maken met discriminatie omdat u behoort tot de LHBTI-doelgroep? Bij Bureau artikel 1 Gooi en Vechtstreek kunt u een melding doen van discriminatie. Bureau Artikel 1 registreert uw melding en neemt hem (in overleg met u) in behandeling. Zo kunnen er bijvoorbeeld gesprekken volgen, een bemiddeling gedaan worden of andere juridische stappen worden genomen. Meer informatie vindt u op de website van Versa Welzijn

Jeugd en Gezin

Jeugd en Gezin zet zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen in regio Gooi en Vechtstreek. Zo kunt u samen met Jeugd en Gezin beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, en gezins- en opvoedcoaches. Heeft u als school, ouder, kind of jongere vragen over seksualiteit en seksuele diversiteit? Kijk op onderstaande websites voor meer informatie:

Voor scholen
Voor kinderen
Voor ouders
- Voor jongeren: Infovoorjou.nl en jouwGGD, daar kun je elke werkdag (anoniem) chatten en al je vragen voorleggen. Dat kan ook via de mail.

COC Midden-Nederland

Heeft u een vraag over homoseksualiteit? Wilt u in contact komen met (andere) LHBTI-jongeren of juist senioren? Worstelt u met uw coming-out of seksualiteit? Neem dan contact op met COC Midden-Nederland. Bij COC kunt u terecht met allerlei vragen. Het COC komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Ook zet COC zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie. Meer informatie is te vinden op de website van COC Midden-Nederland.

Sport/vrijwilligersorganisaties

Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het sporten. In Huizen zijn er diverse sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties die zich daar hard voor maken. Zo hebben de verenigingen een vertrouwenspersoon waar je terecht kunt en zijn er omgangsregels opgesteld in het kader van het initiatief ‘Jeugd Veilig Actief’. Wilt u meer informatie over veilig sporten? Kijk dan op de website van Sportplatform Huizen.

GGD

Wilt u iets weten over seksuele gezondheid en relaties? Dan kunt u terecht bij GGD Gooi en Vechtstreek. Met name voor jongeren is de GGD verbonden met Sense (centrum voor seksuele gezondheid). Meer informatie staat op de website van GGD Gooi en Vechtstreek.

Rijksoverheid

De overheid werkt aan gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen (LHBTI's). En wil geweld en discriminatie tegen LHBTI’s voorkomen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid