Integraal Veiligheidsplan (IVP)

Iedere vier jaar wordt een plan opgesteld om criminaliteit en overlast tegen te gaan; het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Daarin staat waaraan we samen met politie, jongerenwerkers en andere partners extra aandacht gaan besteden. In onderstaande infographic wordt het IVP van 2019-2022 samengevat. U kunt het volledige IVP ook downloaden (pdf). 

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 

infographic IVP 2019-2022

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

Het IVP beschrijft wat we doen en wat we gaan doen op het gebied van veiligheid. Hóe we dat gaan doen, wordt vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (UIV). Dat is een werkplan voor de komende twee jaren. Hierin benoemen we concrete acties. Bekijk het interactieve UIV, of download de pdf-versie van het UIV.