Informatie voor ouders over de noodopvang van kinderen

Vanaf maandag 16 maart tot maandag 11 mei zijn alle scholen en kinderopvangorganisaties gesloten. Voor gezinnen waar ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen, geldt dat hun kinderen gebruik kunnen maken van noodopvang. Graag leggen wij uit wat dit voor u betekent.

Informatie voor ouders over de noodopvang van kinderen in de Regio Gooi en Vechtstreek 

Van maandag 16 maart tot maandag 11 mei zijn alle scholen en kinderopvangorganisaties gesloten. Voor gezinnen waar ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen, geldt dat hun kinderen gebruik kunnen maken van noodopvang. Graag leggen wij uit wat dit voor u betekent.

Doelgroep van de noodopvang:

  • Kinderen van 0 tot 12 jaar, van wie een ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. Zie: Lijst van cruciale beroepen. Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Het is de bedoeling dat iedereen zo veel mogelijk thuis blijft, om verdere besmettingen te voorkomen.  Als dat aantoonbaar niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang.
  • Kinderen die met een Sociaal Medische Indicatie naar de opvang gaan, op de tijden waarop zij normaal ook naar de opvang gaan.

Uw kind komt ALLEEN in aanmerking voor noodopvang als het tot de doelgroep behoort zoals hierboven omschreven.

LET OP: Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodopvang, ook niet als ze tot de doelgroep behoren. Zij moeten thuis blijven. 

Noodopvang schoolgaand kind onder schooltijd:

Als u een schoolgaand kind hebt, neemt u contact op met de school van uw kind. Veruit de meeste scholen verzorgen onder schooltijd noodopvang voor hun eigen leerlingen. Het kan zo zijn dat scholen ervoor kiezen om de leerlingen van een aantal scholen samen te voegen, omdat er maar erg weinig leerlingen naar de noodopvang komen. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen. De school van uw kind dient hierover zelf afspraken te maken en kan u hierover informeren.

Noodopvang schoolgaand kind buiten schooltijd:

Na schooltijd hoeft de school geen noodopvang meer te verzorgen voor haar leerlingen. Als uw kind buiten schooltijd noodopvang nodig heeft, kan dit worden verzorgd door organisaties die Buitenschoolse Opvang (BSO) aanbieden. Als uw kind al bij een BSO staat ingeschreven, neemt u hierover contact op met de eigen BSO organisatie. Indien uw kind niet bij een BSO staat in- geschreven, dan is het in uitzonderingsgevallen mogelijk dat uw kind toch noodopvang krijgt bij een BSO-organisatie. Wij werken aan een overzicht van BSO organisaties die kinderen kunnen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven. Indien deze situatie voor u van toepassing is, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 035-6926202. Onze medewerkers verwijzen u door naar een passende opvangorganisatie.

Noodopvang kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar:

Als uw kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar normaal al naar een kinderdagverblijf gaat, neemt u contact op met deze organisatie. Veruit de meeste opvangorganisaties verzorgen noodopvang voor de bij hun ingeschreven kinderen. Het kan zo zijn dat organisaties ervoor kiezen om de kinderen van een aantal locaties samen te voegen, omdat er maar erg weinig kinderen naar de noodopvang komen. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen. De opvangorganisatie van uw kind kan u hierover informeren.

Indien uw kind niet bij een kinderdagverblijf staat in geschreven, dan is het in uitzonderingsgevallen mogelijk dat uw kind toch noodopvang krijgt bij een kinderopvangorganisatie. Wij werken aan een overzicht van organisaties die kinderen kunnen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven. Indien deze situatie voor u van toepassing is, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 035-6926202. Onze medewerkers verwijzen u door naar een passende opvangorganisatie.

Noodopvang bij gastouder:

Ook voor gastouders geldt dat zij noodopvang kunnen aanbieden. U kunt met een gastouder contact opnemen met het verzoek om noodopvang. Gaat uw kind niet naar een gastouder, dan is het mogelijk dat uw kind noodopvang krijgt bij een gastouder. Wij werken aan een overzicht van organisaties die kinderen kunnen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven. Indien deze situatie voor u van toepassing is, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 035-6926202.

Kosten van de noodopvang

De Rijksoverheid communiceert hierover het volgende:

  • Aan de noodopvang zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).
  • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.
  • Indien u normaliter geen kinderopvang gebruikt, maar u dat nu wel nodig heeft omdat u in een cruciaal beroep werkt, hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor het gebruik van deze kinderopvang.   

Contact 

Volgt u bovenstaande richtlijnen, maar loopt u tegen problemen aan die u met de school, opvangorganisatie of gastouder niet kunt oplossen? Dan kunt u contact opnemen met het  Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen via 035-6926202. Het Meldpunt is op alle werkdagen van 9:00-17:00 bereikbaar. Per e-mail kunt u het meldpunt elke dag bereiken via kinderopvangcorona@regiogv.nl.

Avond-, nacht- en weekendopvang

In gemeente Huizen kunt u gebruik maken van 24 uurs noodopvang. Ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces en zelf geen opvang kunnen regelen, kunnen hier gebruik van maken. Hieraan zijn geen kosten voor de ouders verbonden. Het gaat om de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar.

Werkt u in een cruciaal beroep en heeft u behoefte of verwacht u behoefte te krijgen aan avond-, nacht of weekendopvang voor uw kind(eren)? Bel dan met het telefoonnummer: (035) 69 26 202. U kunt ook een e-mail sturen naar kinderopvangcorona@regiogv.nl  Belt u alstublieft zoveel mogelijk tussen 08.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden vragen wij u om contact op te nemen per mail met de Stichting Kinderopvang Huizen. Zij bieden in onze gemeente 24 uurs noodopvang aan op locatie De Toethoorn, Oostkade 142. U kunt mailen naar: klantcontact@kinderopvanghuizen.nl

Voor meer informatie kijkt u op de website van Stichting Kinderopvang Huizen.

Vanaf 11 mei

Vanaf 11 mei zijn de kinderopvangorganisaties weer geopend.