Recreatie

Zwembad Sijsjesberg blijft gesloten

Het college heeft op 19 mei besloten dat zwembad Sijsjesberg onder de huidige richtlijnen van 1,5 m niet open kan dit jaar. Wethouder Roland Boom: “Het doet pijn dat we deze beslissing moeten nemen. Heel veel gezinnen en kinderen zijn nu zwaar teleurgesteld. Maar recreatief zwemmen in Sijsjesberg is met de huidige richtlijnen niet uitvoerbaar, dus we kunnen niet anders.”

Uitvoerbaarheid 1,5 m richtlijn

De gemeente heeft onderzocht op welke manier zwembad Sijsjesberg open zou kunnen, onder voorwaarde van de 1,5 m richtlijn. Een richtlijn die ook in het water in acht genomen moet worden. Bij zwemmen in banen zou dat misschien mogelijk kunnen zijn, maar bij vrij zwemmen en recreatief gebruik van het zwembad is deze voorwaarde niet te handhaven. Dat geldt ook voor kinderen tot 12 jaar. Voor deze groep geldt niet de 1,5 m regel. Het is echter wel de groep kinderen waar juist de aanwezigheid van ouders of begeleiders in het water van belang is voor de veiligheid van deze groep, waardoor de 1,5 m richtlijn in de knel komt.

Kosten

Het niet openstellen van Sijsjesberg betekent ook het missen van inkomsten uit entree en horeca. Daar staan minder kosten voor onderhoud, schoonmaak en seizoenskrachten tegenover. Niettemin zorgt het voor een tekort op de begroting van ruim 170.000 euro. Wethouder Roland Boom: “Dat is veel geld. Het beperkt openstellen van Sijsjesberg volgens de RIVM richtlijnen, alleen dus voor de banenzwemmers, kost nog eens 40.000 euro extra. En daarmee kan de grote groep recreatieve gebruikers zoals gezinnen en kinderen nog steeds geen gebruik maken van Sijsjesberg. De richtlijnen zijn dan niet te handhaven, waardoor we de gezondheid van onze gasten en medewerkers niet kunnen garanderen. Hoe pijnlijk en teleurstellend ook, dat risico kunnen en willen wij niet nemen.”

Sluizen en bruggen

Vanaf 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) zijn de bruggen en vaarsluizen in Gooi en Vechtstreek weer open volgens de normale zomerbediening. Sinds Pasen waren verschillende bruggen en sluizen beperkt geopend of helemaal gesloten vanwege het coronavirus. Alle bediencapaciteit werd ingezet om de beroepsvaart (een van de vitale processen) door te laten gaan. Nu er voldoende bediencapaciteit blijkt en het kabinet de coronamaatregelen iets heeft versoepeld, kunnen de bruggen en sluizen weer open volgens de zomerbediening.

Vanwege de veiligheid blijft het noodzakelijk om de RIVM-maatregelen na te leven. Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte, ook op het water. Bekijk www.vaarweginformatie.nl voor de meest actuele informatie en de beschikbaarheid van alle vaarwegen in Nederland.

Camperplaats gesloten

Op 17 april heeft de voorzitter van de veiligheidsregio besloten om de camperplaats in Huizen, gelegen ten westen van de IJsselmeerstraat, nabij sport-/en recreatieterrein de Wolfskamer te sluiten. Dit is gebeurd op verzoek van de burgemeester van Huizen. De toezichthoudende diensten constateerden dat het maximum van acht camperplaatsen stelselmatig wordt overschreden en de 1,5 meter afstandsnorm niet in acht genomen kan worden. Het sluiten van deze camperplaats draagt bij aan het voorkomen van het risico van verdere verspreiding van het coronavirus. Lees het officieel besluit sluiting camperplaats (pdf).

Haven

Bekijk informatie over het gebruik van de haven