Scholen en kinderdagverblijven

Tot 11 mei

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht van maandag 16 maart tot en met maandag 11 mei. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs.
  • Voor kinderen van ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij de politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zo kunnen deze ouders blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Lijst van deze beroepsgroepen
  • Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Vanaf 11 mei

  • Opening kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs
  • Basisscholen halveren groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan de helft van de tijd naar school. De andere helft volgen ze onderwijs op afstand. 

Verwachting per 15 juni

  • Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.