Kerngegevens

Inwoners

Inwoners 2017
Inwoners op 1 januari 2018 41.382
Geboorten 359
Overlijden 389
Verhuisd naar Huizen  2.238
Verhuisd uit Huizen 2.221
Groei/daling inwoneraantal -13
Aantal inwoners op 31 december 41.369
Nederlandse nationaliteit 40.041
Niet-Nederlandse nationaliteit 1.341

Omgeving

Omgeving 1 oktober 2018
Aantal woningen 18.964
Oppervlakte 2.333 ha
Lengte van de wegen 258,8 km
Lengte van de fietspaden 51,6 km
Openbaar groen 213 ha
Lengte van de waterwegen 2.8 km