Milieuhinder bedrijven

Geurhinder, geluidhinder of andere vormen van milieuoverlast door bedrijven kunt u rechtstreeks melden via de website van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.