Meldpunten veiligheid

Melden dat iets kapot, vies of onveilig is

Voor meldingen over uw woonomgeving en de openbare ruimte kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR).

Radicalisering

Heeft u vragen of radicalisering of polarisatie? Bel dan T. Bredenoord op (035) 52 81 428 of mail naar t.bredenoord@huizen.nl

  • Melden (vermoeden van) ondermijning

    Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, illegaal loodsen van afval in het water, of dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

  • Meldpunt woonoverlast

    Last van lawaai, stank, rommel, intimidatie of andere overlast van mensen in uw buurt? Ga eerst rustig samen in gesprek. Als dat niet helpt, dan kunt u de hulp van anderen inschakelen.

  • Meldpunt drankkoerier (regionaal)

    Heeft u vermoedens van de illegale verkoop van drank aan jonge mensen? Gebruik het ‘meldpunt drankkoerier’.