Milieu

Foto van zonnepanelen op een dak

Huizen Klimaatbewust

Een klimaatneutraal Huizen in 2050, dat is het perspectief voor het beleid op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie in Huizen. Het college van Huizen heeft in mei 2015 ingestemd met dit ambitieuze doel en een pakket maatregelen vastgesteld voor de komende vijf jaar. Meer informatie op de website Huizenklimaatbewust.nl.

Oplaadpunt elektrische auto aanvragen

Rijdt u een elektrische auto, woont of werkt u minimaal 18 uur in Huizen én heeft u geen mogelijkheid uw auto op eigen terrein te parkeren, dan kunt u een verzoek indienen voor een publiek oplaadpunt voor een elektrische auto. Het verzoek dient u in via laadpaal.mrae.nl. Bij de beoordeling van uw verzoek worden ook enkele andere zaken bekeken, bijvoorbeeld of er al oplaadpunten in de buurt zijn en hoe vaak deze worden gebruikt. Nadat uw verzoek is beoordeeld, ontvangt u hiervan een reactie.

Meer informatie
Op Huizen Klimaatbewust leest u meer over elektrisch rijden in Huizen.

Duurzaam Bouwloket

Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. 

Meedenken of meedoen?

Heeft u ideeën voor een duurzamer Huizen? Wilt u bijdragen aan een schonere leefomgeving? Wij stellen uw mening op prijs! Bel ons op 14 035 of stuur een e-mail: gemeente@huizen.nl. U kunt ook contact opnemen met het Omgevingsloket.

Milieuhinder

Milieuhinder kunt u rechtstreeks melden via een Melding Openbare Ruimte. Twijfelt u? Dan kunt u contact  opnemen met de dienst Omgeving, afdeling Beleid.

Vergunningen en meldingen Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is de officiële naam voor het ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’. Voor het indienen van een vergunning of een melding Activiteitenbesluit kunnen bedrijven terecht bij het Omgevingsloket.

Bodem

Wilt u meer informatie over bodemkwaliteit, maak dan gebruik van onze interactieve milieukaart.  

Oplaadpunten elektrische auto en fiets

Op steeds meer plekken in de gemeente Huizen vindt u oplaadpunten voor elektrische auto´s en fietsen. Op Huizen Klimaatbewust leest u meer over elektrisch rijden in Huizen. 

Milieu informatie in kaart gebracht

Wat is de concentratie fijnstof in mijn straat? Op welke plekken zijn er ondergrondse olietanks? Waar ligt het grondwaterbeschermingsgebied in Huizen? En hoe hoog is de geluidbelasting door het verkeer? Het antwoord op deze en andere milieuvragen vindt u op Geo.Huizen.nl.