Milieu

Huizen Klimaatbewust

Een klimaatneutraal Huizen in 2050, dat is het perspectief voor het beleid op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie in Huizen. Het college van Huizen heeft in mei 2015 ingestemd met dit ambitieuze doel en een pakket maatregelen vastgesteld voor de komende vijf jaar. Meer informatie op de website Huizenklimaatbewust.nl.

Duurzaam Bouwloket

Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. 

Meedenken of meedoen?

Heeft u ideeën voor een duurzamer Huizen? Wilt u bijdragen aan een schonere leefomgeving? Wij stellen uw mening op prijs! Bel ons op 14 035 of stuur een e-mail: gemeente@huizen.nl. U kunt ook contact opnemen met het Omgevingsloket.

Milieuhinder

Milieuhinder kunt u rechtstreeks melden via een Melding Openbare Ruimte. Twijfelt u? Dan kunt u contact  opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving.

Bodem

Wilt u meer informatie over bodemkwaliteit, bekijk dan de onderliggende pagina's.

Vergunningen en meldingen Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is de officiële naam voor het ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’. Voor het indienen van een vergunning of een melding Activiteitenbesluit kunnen bedrijven terecht bij het Omgevingsloket.