75 jaar bevrijding (21-10-2019)

Op 5 mei 2020 leven we 75 jaar in vrijheid. Dit willen we natuurlijk met zoveel mogelijk organisaties en inwoners in Huizen vieren!

Programma '75 jaar bevrijding'

Op vrijdag 18 oktober zaten medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van zo’n 14 organisaties bij elkaar om de plannen en activiteiten voor de viering alvast te delen en op elkaar af te stemmen. Het enthousiasme was groot en er zijn vele ideeën geopperd. Marianne Vos van het 4 mei Comité Huizen zal de verschillende ideeën met elkaar verbinden om tot een samenhangend programma '75 jaar bevrijding' te komen. 

Ook meedenken?

Ook organisaties die niet bij dit overleg aanwezig waren kunnen aanhaken bij de plannen voor de viering van de vrijheid. De gemeente is daarbij faciliterend en helpt vanaf de zijlijn mee. Heeft uw organisatie leuke ideeën en wilt u graag meedenken? Neem dan contact op met Marianne Vos via m.vosbreel@gmail.com.