Aanslag gemeentelijke belastingen 2019 (27-02-2019)

Rond 28 februari ontvangen inwoners en bedrijven de jaarlijkse gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet staat:

  • de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand;
  • de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen.

WOZ-waarde

Op de gecombineerde aanslag staat uw nieuwe WOZ-waarde vermeldt (WOZ-beschikking). Wilt u meer informatie over de WOZ-waarde? Of wilt u het taxatieverslag inzien? Ga dan naar het online WOZ-portaal. Let op: u heeft uw DigiD nodig.

Heeft u vragen of twijfels over uw WOZ-beschikking? Belt u dan met een van onze WOZ-medewerkers via het telefoonnummer (035) 528 13 96. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en bezwaren te bespreken. 

Gemeentelijke belastingen

Op de gecombineerde aanslag vindt u ook de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Meer informatie over Onroerendezaakbelasting.

Tarief 2019 0,0575% van de WOZ-waarde

Rioolheffing

De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen. Meer informatie over Rioolheffing.

Tarief 2019 € 212,57

Afvalstoffenheffing

Om de kosten voor het ophalen, verwerken, scheiden van huishoudelijk afval en het overlaadstation te dekken, betaalt u afvalstoffenheffing. Meer informatie over Afvalstoffenheffing.

Tarief 2019 - alleenwonenden € 228,-
Tarief 2019 - meerpersoonshuishouden € 303,96

De belastingaanslag en WOZ-beschikking digitaal ontvangen

Wilt u uw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen voortaan ook digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via MijnOverheid.nl. Dit is uw persoonlijke (digitale) brievenbus voor de overheid. Als u zich nu aanmeldt, dan ontvangt u volgend jaar de beschikking digitaal via MijnOverheid. Meer informatie over MijnOverheid.

Handige links