Agenda welstandscommissie donderdag 28 november 2019 (22-11-2019)

De voorlopige agenda's van welstandsvergadering en spreekuur staan op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website. Omdat de agenda's tussentijds nog aangevuld kunnen worden, volgen de definitieve agenda's op woensdag. De agenda's en de plannen kunnen op dinsdag- en woensdagmorgen bij het Omgevingsloket, in de hal van het gemeentehuis, worden ingezien.

Definitieve agenda Welstandscommissie 

Aanvangstijd 14:00 uur, Commissiekamer 2

1. CRO – 190771    14:15

Bouwadres    :    Naarderstraat 174 (gebied 2a, oude linten)
Omschrijving    :    uitbreiden van de woning aan de zij- en achtergevel

2. CVO – 190726    14:45

Bouwadres    :    Crailoseweg 117 (gebied 2a, oude linten)
Omschrijving    :    wijzigen van de voorgevel van de woning

3. CRO – 190746    15:00

Bouwadres    :    Vletstraat 20 (gebied 4c, beschermd dorpsgezicht)
Omschrijving    :    uitbouwen aan de achterzijde van de woning