Baggerwerkzaamheden Bad Vilbelpark (16-09-2019)

Het beheer van het oppervlaktewater in gemeente Huizen valt onder de verantwoordelijkheid van Waternet. Dit najaar baggert Waternet diverse watergangen binnen de gemeente. In oktober komen de watergangen in het Bad Vilbelpark aan de beurt. Bij het baggeren worden de blad- en plantenresten die zich in de loop van de jaren op de waterbodem hebben opgehoopt, verwijderd.

Depots

De bagger wordt in depots gebracht, waar het in de loop van enkele maanden indroogt en inklinkt tot een laag vruchtbare grond. In het Bad Vilbelpark zijn twee depots gepland, bij de Vlie (locatie A) en in het moerasbos tussen de Rendier en de Delta (locatie B).

Groen verwijderen

Ter voorbereiding op de baggerwerkzaamheden zal een aannemer in de week van 16 tot 22 september starten met het verwijderen van groen op locatie B. Langs de randen zal het groen blijven staan. Beide baggerlocaties worden ingepast in het renovatieplan voor het park.