Berichten over de hitte (25-07-2019)

Smog door ozon (25-07-2019)

Voor een deel van Noord-Holland geldt een smogalarm. Ook in Huizen is de verwachte luchtkwaliteit vandaag slecht. Ozon dringt bij inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en zorgt zo voor prikkeling van de slijmvliezen. De meest typische klachten van acute blootstelling aan ozon zijn een prikkelende ademhaling (hoesten) en irritatie van de ogen.

Ook kun je last krijgen van verergering van luchtwegklachten, irritatie van neus en keel, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn.

Kwetsbare groepen

De volgende groepen zijn gevoelig voor smog door ozon:

  • ouderen
  • kinderen
  • mensen die zich inspannen in de buitenlucht
  • mensen met ziekten aan de luchtwegen.

Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen klachten voorkomen door zware inspanning te vermijden of activiteiten op een ander tijdstip uit te voeren.

Kijk voor meer informatie op de website van RIVM.

Hitteplan actief (23-07-2019)

Het is deze week uitzonderlijk warm. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit tot problemen leiden. Ook mensen in goede gezondheid kunnen met deze temperaturen klachten krijgen. Daarom activeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf dinsdag 23 juli 2019 het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland.

Extra aandacht en klachten

Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. En een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee.

Maatregelen tegen de zon en de hitte

•    Drink voldoende; 
•    Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;
•    Zoek de schaduw op; 
•    Smeer de huid in met zonnebrandcrème;
•    Beperk lichamelijke inspanning in de middag;
•    Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;
•    Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben. 

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM

Bomen en planten tijdens de hitte (23-07-2019)

Wat doet de gemeente?

Door de aanhoudende droogte hebben bomen en planten het moeilijk. Het is vrijwel onmogelijk om alle bomen en planten te bewateren. De bomen en planten die het zwaar hebben, voorzien wij momenteel van extra water.

Wat kunt u zelf doen?

Met deze hitte is het belangrijk om goed aan bomen en planten te denken. Hieronder geven wij u wat tips.

  • Geef planten niet midden op de dag water,  dan verdampt bijna alles en kan het blad verbranden
  • Liever af en toe veel water geven dan regelmatig weinig, dat is beter voor de wortels van de plant
  • Zet losse potten eventueel in de schaduw

Let op: als er vanuit de overheid advies is gegeven over het minderen van watergebruik, houd hier dan rekening mee bij het bewateren van de planten.

Bericht van de brandweer: natuurbrandrisico fase 2 (01-07-2019)

Het natuurbrandrisico binnen de regio Gooi en Vechtstreek is fase 2. Fase 2 houdt in dat het al langere tijd droog is in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om een natuurbrand te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Wat moet u doen?

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. Op www.natuurbrandrisico.nl kunt u zien welke fase van kracht is in uw omgeving en leest u meer informatie.

Stookverbod

Het is verboden om een vuur aan te leggen en te stoken, ook als er een ontheffing op het stookverbod is verleend. In de natuurgebieden mogen geen kookvuren worden gemaakt met vaste brandstoffen (zoals hout en houtskool). Met een gasbrander is dit wel toegestaan, indien blusmiddelen bij de hand worden gehouden (bijvoorbeeld een tuinslang of brandblusser). Vuurkorven, fakkels en vuurwerk zijn niet meer toegestaan. Natuurlijk wordt roken in het gebied ook afgeraden.

Geen kleuren meer, twee fases

Tot het voorjaar van 2018 werd het gevaar voor uitbreiding van natuurbrand uitgedrukt in vijf kleuren. In overleg met brandweer Nederland, de veiligheidsregio’s en de natuurbeheerders en recreatieondernemers, is besloten om over de stappen op twee fases. Daarmee hopen we verwarring met de weeralarmen te voorkomen, maar vooral ook te benadrukken dat iedereen nog volop van de natuur kan genieten, ook al is er gevaar voor natuurbrand.