Brugbediening aanloophaven naar Stichting Vaarkracht (01-03-2019)

Betrokken buurtbewoners winnen aanbestedingsprocedure


Stichting Vaarkracht zal per 1 april 2019 de brugbediening in de aanloophaven van Huizen verzorgen. De opdracht is voor de periode van een jaar met de mogelijkheid van verlenging van nog een jaar. In het najaar zal een evaluatie plaatsvinden op basis waarvan wordt bepaald of Vaarkracht voor verlenging in aanmerking komt.

Achtergrond

In het najaar 2018 besloot het college de bediening van de brug in de aanloophaven via een aanbestedingsprocedure te vergunnen. Om hiervoor geschikte partijen te vinden, werd een oproep verspreid via meerdere communicatiekanalen. Hierop hebben drie partijen gereageerd.

Eisen

De drie partijen zijn per brief geïnformeerd over de eisen waaraan de inschrijving (offerte) moet voldoen. De gunning was op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Dit betekent dat, naast de prijs, ook het plan van aanpak zwaar meeweegt. De beoordeling hiervan is gedaan op basis van een aantal gunningscriteria. Zo moet in het plan van aanpak beschreven worden hoe de continuïteit van de dienstverlening, planning, vervanging en instructie gegarandeerd zijn. Daarnaast is het maximale budget € 25.400,- excl. btw.

Teruggetrokken

Uiteindelijk heeft slechts één van de drie partijen ingeschreven. Het gaat om Stichting Vaarkracht uit Huizen. De andere twee partijen hebben zich vóór de inschrijving teruggetrokken. Na controle bleek de inschrijving van Vaarkracht te voldoen aan de gestelde gunningscriteria.

Verbinding

Wethouder Marlous Verbeek heeft veel vertrouwen in Stichting Vaarkracht. ,,Met de keuze voor deze partij kiezen we niet alleen voor betrouwbare en representatieve brugbediening, we kiezen ook voor verbinding met de buurt. Vaarkracht bestaat uit betrokken buurtbewoners. Ze zijn zeer actief en begaan met hun omgeving en dat juich ik van harte toe”, aldus de wethouder.