Budget energiesubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust is uitgeput (10-01-2020)

Het budget voor de energiesubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust is uitgeput. Het is daarom niet meer mogelijk om subsidieaanvragen voor deze regeling in te dienen. Aanvragen die toch worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Woningeigenaren die al een aanvraag hebben ingediend, ontvangen per brief een reactie op hun aanvraag.

Nieuwe subsidieregeling in voorbereiding

De gemeente werkt aan het opstellen van een nieuwe subsidieregeling op het gebied van woningisolatie. De gemeenteraad beslist daarover in de vergadering van maart. De nieuwe regeling zal na vaststelling bekend worden gemaakt op www.huizen.nl en in het Nieuwsblad voor Huizen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Huizen Klimaatbewust.