Donkere Dagen Offensief (09-12-2019)

In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. Het Donkere Dagen Offensief zet in deze periode extra maatregelen in tegen criminaliteit. Bij het Donkere Dagen Offensief zijn politie, gemeente, ondernemers en het Openbaar Ministerie betrokken.

De extra maatregelen bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere surveillances op bepaalde tijdstippen (hottimes) en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan (hotspots). Maar ook voorlichting aan ondernemers en inwoners via de (lokale en sociale) media of door te flyeren. Ten slotte kunnen scherpere verkeerscontroles deel uit maken van een donkere dagen offensief. Het doel van een donkere dagen offensief is het tegengaan van de stijging van criminaliteit in de wintermaanden.

Kijk voor goede tips om woninginbraak te voorkomen op maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak.

Aanvulling subsidieregeling gemeente

De gemeente Huizen vindt het belangrijk dat u veilig woont in uw eigen huis. Eigenaar-bewoners van bestaande koopwoningen kunnen daarom subsidie aanvragen wanneer zij hun woning willen beveiligen met PKVW erkende sloten. Deze regeling is niet bedoeld voor huurders. Als huurders van een woning verbetering willen van hang- en sluitwerk, moeten zij daarover het gesprek aangaan met hun verhuurder. Meer informatie hierover is te vinden op huizen.nl/inbraaksubsidie.