Externe hoor- en onderzoekscommissie integriteit van start (08-11-2018)

Na een melding over vermoedelijke integriteitsschendingen bij het team Wijkbeheer en service heeft het college Deloitte Forensic Services BV onderzoek laten doen. De bevindingen van Deloitte waren voor het college aanleiding voor een aantal maatregelen. Eén van die maatregelen is het instellen van een hoor- onderzoekscommissie met drie externe leden met een gerichte opdracht. De commissie is deze week gestart met haar werkzaamheden.

Meldpunt

Op verzoek van de gemeenteraad is aan de commissie een meldpunt verbonden. Via het e-mail adres melding@commissie-hzn.nl kunnen inwoners, bedrijven en medewerkers meldingen doen van misstanden in de gemeentelijke organisatie op het gebied van integriteit. De privacy van de melder wordt door de commissie gewaarborgd. Dit e-mailadres blijft minimaal tot en met januari 2019 in gebruik. Via Postbus 325, 1270 AH Huizen kunt u meldingen per post versturen. Als er meer informatie beschikbaar komt volgt dat op deze pagina.