Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt (21-11-2018)

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag vernomen dat Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland heeft besloten de arhi-procedure in het Gooi stop te zetten. Concreet betekent dit dat er geen herindeling komt voor Huizen met Blaricum en Laren. De aanleiding voor dit besluit is het concept-beleidskader herindeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In een persbericht schrijft de Provincie onder meer: “GS verwachten op grond van het concept-beleidskader dat beide provinciale arhi-procedures in de Gooi en Vechtstreek op onvoldoende steun in het parlement kunnen rekenen”.

Reactie college van burgemeester en wethouders Huizen

Het college waardeert de duidelijkheid die er nu gekomen is. Wethouder Bert Rebel: “Het nieuwe beleidskader hecht aan draagvlak. Van een gedwongen herindeling zou alleen sprake moeten zijn bij grote bestuurskrachtproblemen. Daar is in Huizen geen sprake van. Bovendien heeft Huizen zich altijd uitgesproken voor behoud van zelfstandigheid. Als het aan Huizen ligt, zetten we de nauwe samenwerking in HBEL-verband voort. We gaan ons nu beraden op wat het stopzetten van de arhi-procedure betekent voor lopende dossiers, de intensieve samenwerking met de BEL en hoe we een hernieuwde focus kunnen aanbrengen in de regionale samenwerking.”