Jaarlijkse kapronde bomen gestart (05-03-2019)

Op 25 februari zijn we gestart met de jaarlijkse bomenkapronde. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind maart.

De Gemeente Huizen streeft naar een gevarieerd, gezond, duurzaam en veilig boombestand. Toch is het zo dat bomen ziek worden, dood gaan of een gevaar worden voor de omgeving. De Gemeente Huizen heeft een wettelijke zorgplicht rondom de gemeentelijke bomen.

De bomen worden onderzocht op vitaliteit en veiligheid. Daarna wordt de jaarlijkse kaplijst samengesteld. De lijst voor 2019 bevat 33 bomen, met een diameter van meer dan 20 cm. Deze bomen worden om verschillende redenen gekapt:

  • De boom is zwaar aangetast door ziekte, schimmels en zwammen waardoor de kans bestaat dat de boom afbreekt.
  • Er is een onherstelbare beschadiging door storm-, vorst-, maaischade of vandalisme en herstel is niet meer mogelijk.
  • De boom is aan het einde van de levensduur of dood.
  • Er is sprake van ernstige wortelopdruk en er ontstaat rioolverstopping.
  • Er groeien te veel bomen dicht op elkaar, waardoor dunning noodzakelijk is.

In totaal zijn er in Huizen ongeveer 24.000 solitaire bomen (bos en bosplantsoen niet meegerekend). Hiervan wordt ongeveer 0,2% gekapt. Over het algemeen plaatsen we minimaal zo veel bomen terug in een jaar.

Hier vindt u de kaplijst voor winter 2018 -2019.