Jaarwisseling in Huizen (02-01-2020)

De jaarwisseling 2019-2020 in Huizen is op de vernieling van een flink aantal bushokjes na zonder grote incidenten verlopen. Vooraf was er sprake van een intensieve voorbereiding en samenwerking met de politie, gemeentelijke boa’s en ingehuurde toezichthouders, jongerenwerk en buurtcoaches van Versa Welzijn, winkeliers en bewoners.

Feiten en cijfers

De schade aan gemeentelijke eigendommen bleef deze jaarwisseling beperkt. Er zijn, voor zover nu bekend, 5 vuilnisbakken en 6 verkeersborden vernield. Er was geen schade aan gemeentelijke gebouwen zoals scholen en buurthuizen. Ook is er ook geen schade bij de sportaccommodaties. De gemeente schat dat het totale (gemeentelijke) schadebedrag rond de 6.500 euro ligt. Vorig jaar was dat 6000 euro. Het doel van de gemeente was om de schade te beperken tot maximaal 10.000 euro en dat doel is bereikt. De brandweer Gooi en Vechtstreek spreekt van een rustig verlopen jaarwisseling. Verder meldde de politie enkele incidenten.

Vernielingen

In de Kostmand sneuvelde een ruit van een winkelpand. Ook waren op verschillende plekken in Huizen 11 bushokjes doelwit van vandalen. Daarbij werden onder andere ruiten en reclamedisplays vernield. De vernielingen vonden vermoedelijk tussen 23.00 en 1.00 uur plaats. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.

Vuurwerkoverlast

Rond middernacht werd er flink wat vuurwerk afgestoken. Uit de meldingen die bij de gemeente zijn gedaan, blijkt dat er ook in de weken voor de jaarwisseling veelvuldig vuurwerk is afgestoken. De naleving van de wettelijke afsteektijden (van 18.00 uur op 31 december tot 02.00 uur op 1 januari) was en blijft een belangrijk punt van aandacht.

Vuurwerkvrije Zones

De vuurwerkvrije zones in winkelcentrum Oostermeent en winkel-scholencomplex Holleblok waren wederom succesvol. Er was geen sprake van schade of overlast.

Nieuwjaarsduik

Op nieuwjaarsdag vond voor de vierde keer de Nieuwjaarsduik plaats in Huizen. Aan de Zomerkade trotseerden honderden mensen de kou. De deelnemers werden aangemoedigd door de toeschouwers.

Afval opruimen

Door de inzet van de gemeentelijke reiniging is het vuurwerkafval snel opgeruimd. Ook ruimden veel inwoners zelf hun vuurwerkresten op. Verder verwijderden medewerkers van de gemeente rommel rond afvalbakken.