Ondertekening overeenkomst nieuwbouw De Ruyterstraat (09-09-2019)

MBB Ontwikkeling uit Maarssen wil op het perceel De Ruyterstraat 18 twee woningen realiseren. Op maandag 9 september om 14.00 uur tekenden wethouder Roland Boom en directeur Daan Huitink van MBB Ontwikkeling de overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. 

Procedure

Om het project mogelijk te maken is een zogeheten verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Het raadsvoorstel voor deze verklaring is geagendeerd voor donderdag 26 september. Nadat de raad heeft ingestemd met de verklaring gaat de ontwerp-vergunning met bijbehorende stukken ter visie voor 6 weken.

Over het project

De twee woningen aan de De Ruyterstraat worden aaneen gebouwd. Beide bestaan ze uit twee bouwlagen plus een kap en ze zijn in een vergelijkbare stijl ontworpen. Een verschil in nokrichting en gevelindeling accentueert dat het om twee afzonderlijke woningen gaat. De linker woning is ontworpen met een langskap en een platte voorgevel met daarin ook de voordeur gesitueerd. De rechterwoning heeft een dwarskap en een erker aan de voorgevel. De voordeur bevindt zich bij deze woning in de rechter zijgevel. Beide woningen zijn georiënteerd op de De Ruyterstraat en hebben een voortuin van circa 3 meter diep. Langs beide woningen blijft er voldoende ruimte over om op eigen terrein twee parkeerplaatsen in te richten. De achtergevels liggen in één lijn en laten voor beide percelen ruimte over voor een achtertuin van circa 8 meter diep. Doordat de zijgrens van het rechterperceel schuin wegloopt, ontstaat er bij de rechterwoning een grotere achtertuin dan bij de linker woning.