Sicko Heldoorn biedt advies aan over aanpak waterplantenproblematiek Gooimeer (01-11-2019)

Sicko Heldoorn heeft de notitie ‘GEMEENTE(N) AAN HET ROER’, Advies voor een aanvallende bestuurlijke benadering van de waterplantenproblematiek in het  Gooimeer’ aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. 

Structurele oplossing

Het college vroeg Sicko Heldoorn een verkenning uit te voeren die er op is gericht om de mogelijkheid van een structurele oplossing voor de waterplantenproblematiek voor Huizen in zicht te brengen.

‘Aanvallende en ongebruikelijke manier van (bestuurlijk) werken’

In zijn aanbiedingsbrief schrijft Sicko Heldoorn: “Ik heb de mogelijkheden voor u in zicht gebracht en adviseer u voor de uitvoering zelf het roer te nemen. Dat vraagt een aanvallende en ook wel ongebruikelijk manier van (bestuurlijk) werken. Ik denk dat deze zaak de moeite waard is, maar dat oordeel is aan uw College en Raad.”

Sterkere betrokkenheid

Sicko Heldoorn bepleit een sterkere betrokkenheid van het lokaal bestuur, de lokale politiek, lokaal betrokken organisaties en inwoners bij de zoektocht naar een oplossing. Een beter bevaarbaar Gooimeer vraagt om ieders inspanning.

Rapport